موسسه فرشتگان به عنوان برترین مرکز تخصصی مد انتخاب شد!

توسط
در اخبار

موسسه فرشتگان به عنوان برترین مرکز تخصصی مد انتخاب شد! در این همایش از تلاش ها و فعالیت های موسسه فرشتگان در جهت پیشرفت صنعت مد کشور و جناب آقای ارسلان حسن زاده مدیریت موسسه فرشتگان با اعطای لوح تقدیر قدردانی شد.

مطالب مشابه