آیا کارت عضویت در موسسه به من تعلق می گیرد ؟

توسط
در

بله ، اعضا بعد از گذراندن مراحل عضویت در موسسه و قبولی ، کارت عضویت در موسسه فرشتگان را دریافت میکنند و عضو رسمی مجموعه محسوب میشوند.

 

 

مطالب مشابه