علاقه مندان جهت شرکت در دوره آموزشی عکاسی میتوانند با شماره ۰۲۶۳۴۲۱۱۴۵۷ تماس بگیرند . خواهشمندیم فقط در ساعت کار مجموعه ۱۱ الی ۱۸ تماس بگیرید .