تاریخچه عکاسی (بخش دوم)

قسمت دوم تاریخچه عکاسی در مقالات قبل گفته شد که با کشف روش کلودیون بر روی شیشه زمان عکسبرداری به ۲ تا ۳ ثانیه رسید . با این وجود عکاسی هنوز نقیصه های بسیاری داشت . سنگین بودن دوربین و سه پایه و [...]