شرایط عضویت در موسسه فرشتگان

شرایط عضویت فقط مخصوص دوره آموزشی تخصصی مد و استایل می باشد ، توجه داشته باشید که شرکت در دیگر دوره های آموزشی موسسه فرشتگان برای عموم آزاد است.

شرایط عضویت آقایان

برای اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

شرایط عضویت کودکان

برای اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات بر روی دکمه زیر کلیک کنید.